Hiển thị 1–16 của 53 kết quả

Chất liệu
Phân loại
Kích thước
Màu sắc

Chậu Trồng Cây Xi Măng Đá Mài Bạch Long

240.000 550.000 
 • Họa Tiết: Không
 • Chất liệu: Xi măng, sợi thủy tinh, đá, cát và phụ gia
 • Thân thiện với môi trường và an toàn với con người.
 • Độ bền cao, không bắt lửa
 • Chống chịu tốt mọi thời tiết.
 • Thích hợp để trang trí cả trong nhà và ngoài trời.

Chậu Trồng Cây Xi Măng Đá Mài Black Arrow

390.000 
 • Kích thước: 30x30 cm
 • Họa Tiết: Mũi Tên
 • Chất liệu: Xi măng, sợi thủy tinh, đá, cát và phụ gia
 • Thân thiện với môi trường và an toàn với con người.
 • Độ bền cao, không bắt lửa
 • Chống chịu tốt mọi thời tiết.
 • Thích hợp để trang trí cả trong nhà và ngoài trời.

Chậu Trồng Cây Xi Măng Đá Mài Chữ Nhật

530.000 
 • Kích thước: 30x30x60 cm
 • Màu sắc: Tự nhiên
 • Họa Tiết: Không
 • Chất liệu: Xi măng, sợi thủy tinh, đá, cát và phụ gia
 • Thân thiện với môi trường và an toàn với con người.
 • Độ bền cao, không bắt lửa
 • Chống chịu tốt mọi thời tiết.
 • Thích hợp để trang trí cả trong nhà và ngoài trời.

Chậu Trồng Cây Xi Măng Đá Mài Đông Dương

500.000 1.040.000 
 • Họa Tiết: Tam giác
 • Chất liệu: Xi măng, sợi thủy tinh, đá, cát và phụ gia
 • Thân thiện với môi trường và an toàn với con người.
 • Độ bền cao, không bắt lửa
 • Chống chịu tốt mọi thời tiết.
 • Thích hợp để trang trí cả trong nhà và ngoài trời.

Chậu Trồng Cây Xi Măng Đá Mài Giọt nước | 65cm

1.200.000 
 • Kích thước: 65x70 cm
 • Họa Tiết: Không
 • Chất liệu: Xi măng, sợi thủy tinh, đá, cát và phụ gia
 • Thân thiện với môi trường và an toàn với con người.
 • Độ bền cao, không bắt lửa
 • Chống chịu tốt mọi thời tiết.
 • Thích hợp để trang trí cả trong nhà và ngoài trời.

Chậu Trồng Cây Xi Măng Đá Mài Giọt Nước SN2535T

535.000 
 • Màu sắc: Trắng
 • Họa Tiết: Sọc Ngang
 • Chất liệu: Xi măng, sợi thủy tinh, đá, cát và phụ gia
 • Thân thiện với môi trường và an toàn với con người.
 • Độ bền cao, không bắt lửa
 • Chống chịu tốt mọi thời tiết.
 • Thích hợp để trang trí cả trong nhà và ngoài trời.

Chậu Trồng Cây Xi Măng Đá Mài Giọt Nước VM2537V

535.000 840.000 
 • Màu sắc: Vàng
 • Họa Tiết: Vương Miện
 • Chất liệu: Xi măng, sợi thủy tinh, đá, cát và phụ gia
 • Thân thiện với môi trường và an toàn với con người.
 • Độ bền cao, không bắt lửa
 • Chống chịu tốt mọi thời tiết.
 • Thích hợp để trang trí cả trong nhà và ngoài trời.

Chậu Trồng Cây Xi Măng Đá Mài Giọt Nước VM2537XD

535.000 840.000 
 • Màu sắc: Xanh dương
 • Họa Tiết: Vương Miện
 • Chất liệu: Xi măng, sợi thủy tinh, đá, cát và phụ gia
 • Thân thiện với môi trường và an toàn với con người.
 • Độ bền cao, không bắt lửa
 • Chống chịu tốt mọi thời tiết.
 • Thích hợp để trang trí cả trong nhà và ngoài trời.

Chậu Trồng Cây Xi Măng Đá Mài Hắc Long

240.000 550.000 
 • Họa Tiết: Không
 • Chất liệu: Xi măng, sợi thủy tinh, đá, cát và phụ gia
 • Thân thiện với môi trường và an toàn với con người.
 • Độ bền cao, không bắt lửa
 • Chống chịu tốt mọi thời tiết.
 • Thích hợp để trang trí cả trong nhà và ngoài trời.

Chậu Trồng Cây Xi Măng Đá Mài Hình Cầu | 54cm

700.000 
 • Kích thước: 54x43 cm
 • Họa Tiết: Không
 • Chất liệu: Xi măng, sợi thủy tinh, đá, cát và phụ gia
 • Thân thiện với môi trường và an toàn với con người.
 • Độ bền cao, không bắt lửa
 • Chống chịu tốt mọi thời tiết.
 • Thích hợp để trang trí cả trong nhà và ngoài trời.

Chậu Trồng Cây Xi Măng Đá Mài Hình Eclipse | Đen

185.000 535.000 
 • Màu sắc: Đen
 • Họa Tiết: Không
 • Chất liệu: Xi măng, sợi thủy tinh, đá, cát và phụ gia
 • Thân thiện với môi trường và an toàn với con người.
 • Độ bền cao, không bắt lửa
 • Chống chịu tốt mọi thời tiết.
 • Thích hợp để trang trí cả trong nhà và ngoài trời.

Chậu Trồng Cây Xi Măng Đá Mài Hình Eclipse | Trắng

465.000 710.000 
 • Màu sắc: Trắng
 • Họa Tiết: Không
 • Chất liệu: Xi măng, sợi thủy tinh, đá, cát và phụ gia
 • Thân thiện với môi trường và an toàn với con người.
 • Độ bền cao, không bắt lửa
 • Chống chịu tốt mọi thời tiết.
 • Thích hợp để trang trí cả trong nhà và ngoài trời.

Chậu Trồng Cây Xi Măng Đá Mài Hình Trứng CD2030D

240.000 495.000 
 • Màu sắc: Đen
 • Họa Tiết: Không
 • Chất liệu: Xi măng, sợi thủy tinh, đá, cát và phụ gia
 • Thân thiện với môi trường và an toàn với con người.
 • Độ bền cao, không bắt lửa
 • Chống chịu tốt mọi thời tiết.
 • Thích hợp để trang trí cả trong nhà và ngoài trời.

Chậu Trồng Cây Xi Măng Đá Mài Hình Trứng CD2030T

240.000 495.000 
 • Màu sắc: Trắng
 • Họa Tiết: Không
 • Chất liệu: Xi măng, sợi thủy tinh, đá, cát và phụ gia
 • Thân thiện với môi trường và an toàn với con người.
 • Độ bền cao, không bắt lửa
 • Chống chịu tốt mọi thời tiết.
 • Thích hợp để trang trí cả trong nhà và ngoài trời.

Chậu Trồng Cây Xi Măng Đá Mài Hình Trứng SN2020ND

245.000 
 • Màu sắc: Nhũ đồng
 • Họa Tiết: Sọc Ngang
 • Chất liệu: Xi măng, sợi thủy tinh, đá, cát và phụ gia
 • Thân thiện với môi trường và an toàn với con người.
 • Độ bền cao, không bắt lửa
 • Chống chịu tốt mọi thời tiết.
 • Thích hợp để trang trí cả trong nhà và ngoài trời.

Chậu Trồng Cây Xi Măng Đá Mài Hình Trứng SN2020XD

245.000 
 • Màu sắc: Xanh dương
 • Họa Tiết: Sọc Ngang
 • Chất liệu: Xi măng, sợi thủy tinh, đá, cát và phụ gia
 • Thân thiện với môi trường và an toàn với con người.
 • Độ bền cao, không bắt lửa
 • Chống chịu tốt mọi thời tiết.
 • Thích hợp để trang trí cả trong nhà và ngoài trời.