Hiển thị tất cả 14 kết quả

Chất liệu
Phân loại
Kích thước
Màu sắc

Chậu Trồng Cây Mây Đan Trụ Tròn Miệng Vuông Đen

370.000 410.000 
 • Màu sắc: Đen
 • Sản phẩm bao gồm 1 chậu mây đan nhân tạo cao cấp và 1 chậu lót tự dưỡng.
 • Chất liệu: Sợi mây đan làm từ nhựa ABS và khung sắt sơn tĩnh điện.
 • Thân thiện với môi trường và an toàn với con người.
 • Chống chịu tốt mọi thời tiết.
 • Độ bền cao, trọng lượng nhẹ.
 • Thích hợp để trang trí cả trong nhà và ngoài trời.

Chậu Trồng Cây Mây Đan Trụ Tròn Miệng Vuông Xám Nâu

370.000 410.000 
 • Màu sắc: Xám Nâu
 • Sản phẩm bao gồm 1 chậu mây đan nhân tạo cao cấp và 1 chậu lót tự dưỡng.
 • Chất liệu: Sợi mây đan làm từ nhựa ABS và khung sắt sơn tĩnh điện.
 • Thân thiện với môi trường và an toàn với con người.
 • Chống chịu tốt mọi thời tiết.
 • Độ bền cao, trọng lượng nhẹ.
 • Thích hợp để trang trí cả trong nhà và ngoài trời.

Chậu Trồng Cây Mây Đan Vuông Cao Đen | 30cm (Copy)

340.000 
 • Kích thước: 30x30x60 cm
 • Màu sắc: Đen
 • Sản phẩm bao gồm 1 chậu mây đan nhân tạo cao cấp và 1 chậu lót tự dưỡng.
 • Chất liệu: Sợi mây đan làm từ nhựa ABS và khung sắt sơn tĩnh điện.
 • Thân thiện với môi trường và an toàn với con người.
 • Chống chịu tốt mọi thời tiết.
 • Độ bền cao, trọng lượng nhẹ.
 • Thích hợp để trang trí cả trong nhà và ngoài trời.

Chậu Trồng Cây Mây Đan Vuông Cao Xám Nâu | 30cm

340.000 
 • Kích thước: 30x30x60 cm
 • Màu sắc: Xám Nâu
 • Sản phẩm bao gồm 1 chậu mây đan nhân tạo cao cấp và 1 chậu lót tự dưỡng.
 • Chất liệu: Sợi mây đan làm từ nhựa ABS và khung sắt sơn tĩnh điện.
 • Thân thiện với môi trường và an toàn với con người.
 • Chống chịu tốt mọi thời tiết.
 • Độ bền cao, trọng lượng nhẹ.
 • Thích hợp để trang trí cả trong nhà và ngoài trời.

Chậu Trồng Cây Mây Đan Vuông Thấp Đen | 29cm

230.000 
 • Kích thước: 29x29x29 cm
 • Màu sắc: Đen
 • Sản phẩm bao gồm 1 chậu mây đan nhân tạo cao cấp và 1 chậu lót tự dưỡng.
 • Chất liệu: Sợi mây đan làm từ nhựa ABS và khung sắt sơn tĩnh điện.
 • Thân thiện với môi trường và an toàn với con người.
 • Chống chịu tốt mọi thời tiết.
 • Độ bền cao, trọng lượng nhẹ.
 • Thích hợp để trang trí cả trong nhà và ngoài trời.

Chậu Trồng Cây Mây Đan Vuông Thấp Nâu | 29cm

230.000 
 • Kích thước: 29x29x29 cm
 • Màu sắc: Nâu
 • Sản phẩm bao gồm 1 chậu mây đan nhân tạo cao cấp và 1 chậu lót tự dưỡng.
 • Chất liệu: Sợi mây đan làm từ nhựa ABS và khung sắt sơn tĩnh điện.
 • Thân thiện với môi trường và an toàn với con người.
 • Chống chịu tốt mọi thời tiết.
 • Độ bền cao, trọng lượng nhẹ.
 • Thích hợp để trang trí cả trong nhà và ngoài trời.

Chậu Trồng Cây Mây Đan Vuông Vát Bầu Đen | 29cm

 • Kích thước: 29x29x29 cm
 • Sản phẩm bao gồm 1 chậu mây đan nhân tạo cao cấp và 1 chậu lót tự dưỡng.
 • Chất liệu: Sợi mây đan làm từ nhựa ABS và khung sắt sơn tĩnh điện.
 • Thân thiện với môi trường và an toàn với con người.
 • Chống chịu tốt mọi thời tiết.
 • Độ bền cao, trọng lượng nhẹ.
 • Thích hợp để trang trí cả trong nhà và ngoài trời.

Chậu Trồng Cây Mây Đan Vuông Vát Bầu Xám | 29cm

250.000 
 • Sản phẩm bao gồm 1 chậu mây đan nhân tạo cao cấp và 1 chậu lót tự dưỡng.
 • Chất liệu: Sợi mây đan làm từ nhựa ABS và khung sắt sơn tĩnh điện.
 • Thân thiện với môi trường và an toàn với con người.
 • Chống chịu tốt mọi thời tiết.
 • Độ bền cao, trọng lượng nhẹ.
 • Thích hợp để trang trí cả trong nhà và ngoài trời.

Chậu Trồng Cây Mây Đan Vuông Vát Bầu Xám Nâu | 29cm

250.000 
 • Kích thước: 29x29x29 cm
 • Sản phẩm bao gồm 1 chậu mây đan nhân tạo cao cấp và 1 chậu lót tự dưỡng.
 • Chất liệu: Sợi mây đan làm từ nhựa ABS và khung sắt sơn tĩnh điện.
 • Thân thiện với môi trường và an toàn với con người.
 • Chống chịu tốt mọi thời tiết.
 • Độ bền cao, trọng lượng nhẹ.
 • Thích hợp để trang trí cả trong nhà và ngoài trời.

Chậu Trồng Cây Mây Đan Vuông Vát Đen

250.000 390.000 
 • Màu sắc: Đen
 • Sản phẩm bao gồm 1 chậu mây đan nhân tạo cao cấp và 1 chậu lót tự dưỡng.
 • Chất liệu: Sợi mây đan làm từ nhựa ABS và khung sắt sơn tĩnh điện.
 • Thân thiện với môi trường và an toàn với con người.
 • Chống chịu tốt mọi thời tiết.
 • Độ bền cao, trọng lượng nhẹ.
 • Thích hợp để trang trí cả trong nhà và ngoài trời.

Chậu Trồng Cây Mây Đan Vuông Vát Nâu

250.000 390.000 
 • Màu sắc: Nâu
 • Sản phẩm bao gồm 1 chậu mây đan nhân tạo cao cấp và 1 chậu lót tự dưỡng.
 • Chất liệu: Sợi mây đan làm từ nhựa ABS và khung sắt sơn tĩnh điện.
 • Thân thiện với môi trường và an toàn với con người.
 • Chống chịu tốt mọi thời tiết.
 • Độ bền cao, trọng lượng nhẹ.
 • Thích hợp để trang trí cả trong nhà và ngoài trời.

Chậu Trồng Cây Mây Đan Vuông Vát Xám

250.000 390.000 
 • Màu sắc: Xám
 • Sản phẩm bao gồm 1 chậu mây đan nhân tạo cao cấp và 1 chậu lót tự dưỡng.
 • Chất liệu: Sợi mây đan làm từ nhựa ABS và khung sắt sơn tĩnh điện.
 • Thân thiện với môi trường và an toàn với con người.
 • Chống chịu tốt mọi thời tiết.
 • Độ bền cao, trọng lượng nhẹ.
 • Thích hợp để trang trí cả trong nhà và ngoài trời.

Chậu Trồng Cây Mây Đan Vuông Vát Xám Đen

250.000 390.000 
 • Màu sắc: Xám Đen
 • Sản phẩm bao gồm 1 chậu mây đan nhân tạo cao cấp và 1 chậu lót tự dưỡng.
 • Chất liệu: Sợi mây đan làm từ nhựa ABS và khung sắt sơn tĩnh điện.
 • Thân thiện với môi trường và an toàn với con người.
 • Chống chịu tốt mọi thời tiết.
 • Độ bền cao, trọng lượng nhẹ.
 • Thích hợp để trang trí cả trong nhà và ngoài trời.

Chậu Trồng Cây Mây Đan Vuông Vát Xám Nâu

250.000 390.000 
 • Màu sắc: Xám Nâu
 • Sản phẩm bao gồm 1 chậu mây đan nhân tạo cao cấp và 1 chậu lót tự dưỡng.
 • Chất liệu: Sợi mây đan làm từ nhựa ABS và khung sắt sơn tĩnh điện.
 • Thân thiện với môi trường và an toàn với con người.
 • Chống chịu tốt mọi thời tiết.
 • Độ bền cao, trọng lượng nhẹ.
 • Thích hợp để trang trí cả trong nhà và ngoài trời.