Hiển thị tất cả 4 kết quả

Đèn Cây Bonsai Size 250mm

1.850.000 
 • Kích thước: (Đường kính bình thủy tinh tròn, bao gồm) Ø250mm.
 • Loại cây bonsai: Tùy chọn
 • Mã sản phẩm:

Đèn Cây Bonsai Size 300mm

2.550.000 
 • Kích thước: (Đường kính bình thủy tinh tròn, bao gồm) Ø300mm.
 • Loại cây bonsai: Tùy chọn
 • Mã sản phẩm:

Đèn Cây Bonsai Size 350mm

3.450.000 
 • Kích thước: (Đường kính bình thủy tinh tròn, bao gồm) Ø350mm.
 • Loại cây bonsai: Tùy chọn
 • Mã sản phẩm:

Đèn Cây Bonsai Size 400mm

4.250.000 
 • Kích thước: (Đường kính bình thủy tinh tròn, bao gồm) Ø400mm.
 • Loại cây bonsai: Tùy chọn
 • Mã sản phẩm: