Hiển thị tất cả 10 kết quả

Mức độ chăm sóc
Nhu cầu ánh sáng
Lợi ích
Kích thước

Cây Đại Phú Gia Size L

315.000 3.065.000 
 • Tên thường gọi: Cây Đại Phú Gia
 • Điều kiện ánh sáng: Trung bình
 • Kích thước: 1.1 - 1.2m (bao gồm chậu ươm)

Cây Đế Vương Đỏ Size M

210.000 2.160.000 
 • Tên thường gọi: Trầu bà đế vương đỏ
 • Điều kiện ánh sáng: Trung bình
 • Chiều cao: 0.6 - 0.7m (bao gồm chậu ươm)

Cây Đế Vương Xanh Size M

210.000 2.160.000 
 • Tên thường gọi: Trầu bà đế vương xanh
 • Điều kiện ánh sáng: Trung bình
 • Chiều cao: 0.6 - 0.7m (bao gồm chậu ươm)

Cây Hạnh Phúc Size L

650.000 3.400.000 
 • Tên thường gọi: Cây hạnh phúc
 • Điều kiện ánh sáng: Trung bình
 • Chiều cao: 1 - 1,1m (bao gồm chậu ươm)

Cây Kim Ngân Chân Voi

550.000 
 • Tên thường gọi: Kim ngân gốc to hoặc kim ngân cổ thụ
 • Điều kiện ánh sáng: Trung bình
 • Kích thước: 1,5 – 1,6 mét (bao gồm chậu ươm)

Cây Kim Ngân Đuôi Sam Size L

720.000 3.470.000 
 • Tên thường gọi: Kim ngân thắt bím hoặc kim ngân xoắn
 • Điều kiện ánh sáng: Trung bình
 • Kích thước: 1,5 – 1,6m (bao gồm chậu ươm)

Cây Ngũ Gia Bì Size M

420.000 2.370.000 
 • Tên thường gọi: ngũ gia bì xanh, chân chim 7 lá
 • Nhu cầu ánh sáng: Trung bình
 • Kích thước: 0,8 - 0,9m (bao gồm chậu ươm)

Cây Phát Tài Núi Một Thân Size L

2.100.000 4.850.000 
 • Tên thường gọi: Phất dụ rồng, Đại lộc,...
 • Nhu cầu ánh sáng: Trung bình
 • Chiều cao: 1,6 - 1,7m (bao gồm chậu ươm)

Cây Trầu Bà Leo Trụ Size L

650.000 3.400.000 
 • Tên thường gọi: Trầu bà cột
 • Điều kiện ánh sáng: Trung bình
 • Chiều cao: 1.2 - 1.3m (bao gồm chậu ươm)

Cây Trầu Bà Thanh Xuân Size L

330.000 3.080.000 
 • Tên gọi khác: Cây Trầu Bà Tay Phật
 • Điều kiện ánh sáng: Trung bình
 • Kích thước: 1.1 - 1.2 mét (bao gồm chậu ươm)